News | 27.06.2017

Open Position - Fablab Assistant

Open Position for non-military service - Fablab Assistant

We offer non-military service position for a design oriented person at Aalto Fablab in Otaniemi, Espoo. The applicant should most likely have bachelor or masters education in the fields of art, architecture, electrical engineering, mechanical engineering or sustainability, but most important is the attitude of learning by doing, maker culture and openness.

The applicant should have some knowledge about digital design and digital manufacturing tools (3D-printer, CNC milling machine, laser cutter etc). The non-military servant will assist the workshop master of Aalto Fablab in daily work. The working language is mainly English so the applicant should have good oral and written communication skills in English language.

Please send your short application with a CV to Solomon Embafrash by 15th of July 2018. More information from Solomon Embafrash.

Firstname.lastname@aalto.fi, +358 50 5933203 https://vipa.mol.fi/sivariweb_public/pages/servplace_info.jsf?id=538841

In Finnish

Aalto Fablabissa on tarjolla sivaripaikka muotoilusta ja jakamiskulttuurista kiinnostuneelle henkilölle. Hakijalla toivotaan olevan kandidaatin tai maisterin tutkinto taiteesta, arkitehtuurista, sähkö- tai mekaniikka aloista tai kestävästä kehityksestä, mutta tärkeintä on tekemällä oppimisen ja avoimuuden asenne.

Hakijalla pitää olla digitaalisen suunnittelun tuntemusta samoin kuin hänen täytyy pystyä käyttämään digitalisen valmistuksen työvälineitä (3D-printteri, CNC jyrsin, laser leikkuri jne.).

Sivari auttaa Fablab työpajamestaria päivittäistyössä. Työkieli on pääasiassa englanti, josta syystä hakijalla täytyy pystyä kommunikoimaan sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti.

Lähetä lyhyt hakemus ja CV Solomon Embafrashille 15.7.2017 mennessä. Solomon Embasfrashilta saa myös lisätietoa paikasta. etunimi.sukunimi@aalto.fi, +358 50 5933203.